آنزیم ها

آنزیمهای نسل جدید

این روزها نقش PCR و مشتقات آن همچون real time PCR و qPCR بیش از پیش پررنگ و ضروری به نظر میرسد. در دنیای کنونی محصولات PCR با حجم انبوهی مورد استفاده محققان و دانشمندان در علوم مختلف که به نوعی با سلول و ملکول سر و کار دارند استفاده میشود. در واقع پس از استخراج منابع ژنتیک جاندار میتوان گفت که بدون انجامآنالیزهای ملکولیژنتیکی هیچ تحقیق عمیق و قابل بحث صورت نگرفته چرا که منابع ژنتیک چه درون و چه بیرون از سلول عملا” فاقد ارزش تحقیقاتی هستند مگر اینکه این منابع ارزشمند حیاطی که رمز حیاط را با خود یدک میکشند به نوعی رمز گشایی و راز چیستی خود را با کمک علوم ژنتیکی عنوان نمایند. وجود آنزیمهای آنالیز کننده نقش بسیار اساسی را باز خوانی این کدها بازی میکنند. از جمله این آنزیمها میتوان به انواع DNA پلی مرازها اشاره کرد. در واقع یک DNA پلی مرازساده میتواند نقش مهمی را در توالی سازی و یا تکثیر قطعه ای از DNA جاندار را ایفا کند اما تنوعات موجود در این DNA پلی مراز میتواند کیفیت کار, نتیجه, زمان و هزینه را تغییر دهد. شرکتهای بسیار زیادی در دنیا تحقیقات متنوعی را بر روی کارکرد DNA پلی مرازهای مختلف از باکتریها, مخمرها, و بطور کلی پروکاریوتها و یوکاریوتها آغاز کردند و تغییرات مختلف ژنتیکی از لحاظ موتاسیون ومهندسی ژنتیک را در مورد این آزمونها انجام داده اند که حاصل آن معرفی DNA پلی مراز Hot strat,HiFi, Robust, Probe fast, 2G fast PCR, multiplex PCR, Long range PCR, syber green qPCR, Blood PCR اشاره کرد که تکنولوژی بسیار گرانقدر و با ارزشی را برای برخی از شرکتها مثل شرکت آمریکایی کاپه بیوسیستم (kappa biosystem) به ارمغان آورده است. این کشفیات نه تنها ارزش تحقیقی داشته بلکه سبب گردش چرخ صنعت وکار آفرینی نیز شده است. وجود آنزیمهای تراریخته A-family و نسل 2 (2G) سبب تحولات عمیقی در حوزهبیوتکنولوژی ومهندسی ژنتیک شده است. با بررسی خصوصیات این نوع آنزیمها میتوان متوجه شد که ضمن صرفه جویی در هزینه های جاری, محقق توانسته در مدت زمان بسیار کم حجم بالایی از نتایج را فراهم و مورد ارزیابی قرار دهد. همچنین تلاشهای انجام شده توسط دانشمندان برای گرفتن نتیجه از منابع محدود ژنتیکی نیز دیگر معضلات بوده که به کمک این آنزیمها حل و فصل شده است. تکرار پذیری بالا نتایج و افزایش امید در تحقیقات افزایش کیفیت تحقیق نیز ازدیگر دست آوردهای این نوع آنزیمها بوده است.