کیت PCR ژنوم چندگانه طولانی

KAPA Long Range PCR Kits

کیت PCR ژنوم طولانی

کیت PCR ژنوم طولانی

طراحی این محصول به گونه ای است که ضمن دارا بودن قابلیت جهت تکثیر و توسعه قطعات DNA  تا اندازه 20 کیلو بیس پر میتواند توان  اصلاحی و پروف ریدینگ خود را حفظ نماید. برتری این نوع محصول به همین قابلیت بالای پروف ریدینگ می باشد بدلیل آنکه با افزایش طول تمپلیت DNA این خصیصه کارایی خود را از دست می دهد مضافا” بر اینکه تعداد چرخه های PCR نیز میتواند مزید علت در کاهش قابلیت پروف ریدینگ شود. جهت پشتیبانی و جلوگیری از کاهش قابلیتهای کیت  Kappa long range PCR kits این کمپانی آمریکایی محصول خود را بصورت ترکیبی از دو نوع پلی مراز taq و DNA پلی مراز  archaeal (B-family) ساخته شده است. از قابلیتهای منحصر به فرد دیگری که میتوان در مورد این کیت نام برد وجود خصوصیت بار گزاری آدنوزین در انتهای 3′  DNA است که محصول  PCR را بدون اتلاف زمان آماده لیگیشن و کلونینگ میکند.

250units, 5 U/µL. Supplied with 5X Long Range Buffer (Mg2+ free), high-quality dNTP Mix (10 mM) and MgCl2 (25 mM). KAPA Long Range DNA Polymerase with dNTPs (250 U) KK3005
units, 5 U/µL. Supplied with 5X Long Range Buffer (Mg2+ free), high-quality dNTP Mix (10 mM) and MgCl2 (25 mM). KAPA Long Range DNA Polymerase with dNTPs (100 U) KK3006
100units, 2.5 U/µL. Supplied with 5X Long Range Buffer (Mg2+ free), high-quality dNTP Mix (10 mM) and MgCl2 (25 mM). KAPA Long Range HotStart DNA Polymerase with dNTPs (100 U) KK3501
250units, 2.5 U/µL. Supplied with 5X Long Range Buffer (Mg2+ free), high-quality dNTP Mix (10 mM) and MgCl2 (25 mM). KAPA Long Range HotStart DNA Polymerase with dNTPs (250 U) KK3502
500units, 2.5 U/µL. Supplied with 5X Long Range Buffer (Mg2+ free), high-quality dNTP Mix (10 mM) and MgCl2 (25 mM). KAPA Long Range HotStart DNA Polymerase with dNTPs (500 U) KK3503
Kit includes 100 x 25 µl reactions of KAPA Long Range HotStart ReadyMix with dye, a convenient 2X PCR master mix containing KAPA dNTPs, KAPA Long Range HotStart DNA Polymerase, reaction buffer, Mg2+, and loading dye. KAPA Long Range HotStart ReadyMix with dye (100 x 25 µL reactions) KK3601
Kit includes 500 x 25 µl reactions of KAPA Long Range HotStart ReadyMix with dye, a convenient 2X PCR master mix containing KAPA dNTPs, KAPA Long Range HotStart DNA Polymerase, reaction buffer, Mg2+, and loading dye. KAPA Long Range HotStart ReadyMix with dye (500 x 25 µL reactions) KK3602
کاربردهاو خصوصیتها: 1- جهت تکثیر و توسعه قطعات DNA با طول زیاد 2- استفاده برای مواردی که نیاز به لیگیشن است و مقدار DNA بکار رفته بسیار محدود است 3- استفاده جهت توالی یابی قابلیت تکثیر قطعات DNA با اندازه طولانی با استفاده از میزان کم DNA قابلیت تولید بالای کیت kappa long Range PCR در مقایسه با Roche Expand™ Long Template و Takara LA Taq™ قابلیت kappa long Range PCR در تولید قطعات DNA طولانی در مقایسه با Taq معمولی
Download Type Document
Application Note KAPA Long Range HotStart KAPA HiFi HotStart Long range PCR Note
Material Safety Data Sheet KAPA Long Range MSDS
Material Safety Data Sheet KAPA Long Range HotStart MSDS
Product Brochure KAPA Long Range HotStart Brochure
Product Brochure KAPA Long Range Brochure
Technical Data Sheet KAPA Long Range TDS
Technical Data Sheet KAPA Long Range HotStart TDS
Technical Data Sheet KAPA Long Range HotStart ReadyMix with dye TDS