نشانگرهای زیستی میکروRNAنقش مهمی در تشخیص دقیق تر ملانوما داشته اند

باوجودی که شیوع سرطان ملانوما خیلی زیادنیست اما دردسته کشنده ترین انواع سرطان قراردارد وتنها 20درصد ازافراد مبتلا به نوع پیشرفته آن زنده می مانند ,اگرچه تشخیص زودهنگام آن قابل درمان است ولیکن تشخیص آن چالش برانگیز می باشد ,دانشمندان دانشگاه UCSF کالیفرنیا به رویکرد جدیدی برای تشخیص ملانومابااستفاده از نشانگرهای زیستی میکرو RNAدست یافتندکه […]

ادامه مطلب

چرا بعضی ازافراد مومشکی ریش قرمز هستند

حضور مردان مومشکی با ریش قرمز تبدیل به یک معما شده است ,به گفته Petra Haak از دانشمندان مرکز ژنتیک هلند این یک جهش ژنتیکی نادر است که درنتیجه آن رنگ موی سر افراد بارنگ موی زیربغل و ریش متفاوت است وی همچنین بیان داشت رنگ موی افراد وابسته به یک ژن به تنهایی نیست […]

ادامه مطلب