RNA زیست فناوران رنا

RNA چیست؟

RNA  چیست و انواع آن کدام است؟ RNA (مخفف اسیدریبونوکلئیک) یک ترکیب پیچیده با وزن مولکولی بالاست که که در ساختن پروتئین‌های سلولی نقش دارد. RNA همچنین در برخی از ویروس‌ها به جای DNA (اسید دزوکسی ریبونوکلئیک)‌ نقش حامل رمزهای ژنتیکی را ایفا می‌کند. RNA از زنجیره‌ای با طول‌های متفاوت از واحد ساختمانی‌اش – ریبونوکلئوتید- […]

ادامه مطلب
DNA زیست فناوران رنا

DNA چیست؟

برای رمزبندی موجود در DNA یا همان ژن‌ها خوانده شود، از روی توالی‌های DNA ، نسخه‌های مکملی از RNA، یک  اسید نوکلئیک مربوط، در فرآیندی به نام” نسخه‌برداری” ساخته می‌شود.سپس این RNA نسخه‌برداری شده در فرآیندی به نام “ترجمه”، مبنای ردیف‌شدن اسید‌های آمینه به صورت یک توالی خاص و اسید دزوکسی ریبونوکلئیک (DNA) یک اسید […]

ادامه مطلب
ژن زیست فناوران رنا

ژن چیست ؟

ژن یا ماده وراثتی (hereditary factor)، ماده پیچیده‌ای است که در هنگام تقسیم می‌تواند همانند خود را بوجود آورد. واحدهایی از این ماده وراثتی از پدر و مادر به فرزندان انتقال می‌یابند. این واحدها دارای ویژگیهای بسیار پایدار بوده و بطور مشخص موجودی را که صاحب آن است، تحت تاثیر قرار می‌دهند. ژنها بر روی […]

ادامه مطلب
کرومزوم زیست فناوران رنا

کروموزم چیست ؟

آشنایی با واژه کروموزم و اجزای ساختمانی آن واژه کروموزم به مفهوم جسم رنگي ، که در سال 1888 بوسيله والدير بکار گرفته شد. هم اکنون اين واژه براي ناميدن رشته‌هاي رنگ‌پذير و قابل مشاهده با ميکروسکوپ‌ هاي نوري بکار مي‌رود که از همانندسازي و نيز بهم پيچيدگي و تابيدگي هر رشته کروماتين اينترفازي در […]

ادامه مطلب

جدیدترین مطالب

Hinc II (Hind II)

سپتامبر 19, 2019 | بدون دیدگاه

:Origin E.coli strain that carries the cloned Hind II gene from Haemophilus influenzae :Concentration 10000, u.a./ml :Recognition site GTY/RAC CAR/YTG :Reaction buffer GM-buffer G + BSA, (10mM Tris-HCl (pH 7.6 at 25℃); 10 mM MgCl2; 50 mM NaCl; 1mM DTT + 100 μg/ml BSA.) :Storage conditions 10 mM Tris-HCl (pH 7.5); 200 mM NaCl; 0.1mM […]

ادامه مطلب

EcoR V

سپتامبر 19, 2019 | بدون دیدگاه

:Origin E.coli strain that carries the cloned EcoR V gene from Escherichia coli :Concentration 20000, u.a./ml :Recognition site GAT/ATC CTA/TAG :Reaction buffer GM-buffer W + BSA, (10mM Tris-HCl (pH 8.5 at 25°C); 10 mM MgCl2; 100 mM NaCl; 1 mM DTT + 100 μg/ml BSA.) :Storage conditions 10 mM Tris-HCl (pH 7.5); 50 mM NaCl; […]

ادامه مطلب

EcoR I

سپتامبر 19, 2019 | بدون دیدگاه

:Origin E.coli strain that carries the cloned EcoR I gene from Escherichia coli :Concentration 20000, u.a./ml :Recognition site G/AATTC CTTAA/G :Reaction buffer GM-buffer EcoR I + BSA, (100mM Tris-HCl (pH 7.6 at 25°C); 10 mM MgCl2; 50 mM NaCl; 1 mM DTT + 100 μg/ml BSA.) :Storage conditions 10 mM Tris-HCl (pH 7.5); 200 mM NaCl; […]

ادامه مطلب