RNA زیست فناوران رنا

RNA چیست؟

RNA  چیست و انواع آن کدام است؟ RNA (مخفف اسیدریبونوکلئیک) یک ترکیب پیچیده با وزن مولکولی بالاست که که در ساختن پروتئین‌های سلولی نقش دارد. RNA همچنین در برخی از ویروس‌ها به جای DNA (اسید دزوکسی ریبونوکلئیک)‌ نقش حامل رمزهای ژنتیکی را ایفا می‌کند. RNA از زنجیره‌ای با طول‌های متفاوت از واحد ساختمانی‌اش – ریبونوکلئوتید- […]

ادامه مطلب
DNA زیست فناوران رنا

DNA چیست؟

برای رمزبندی موجود در DNA یا همان ژن‌ها خوانده شود، از روی توالی‌های DNA ، نسخه‌های مکملی از RNA، یک  اسید نوکلئیک مربوط، در فرآیندی به نام” نسخه‌برداری” ساخته می‌شود.سپس این RNA نسخه‌برداری شده در فرآیندی به نام “ترجمه”، مبنای ردیف‌شدن اسید‌های آمینه به صورت یک توالی خاص و اسید دزوکسی ریبونوکلئیک (DNA) یک اسید […]

ادامه مطلب
ژن زیست فناوران رنا

ژن چیست ؟

ژن یا ماده وراثتی (hereditary factor)، ماده پیچیده‌ای است که در هنگام تقسیم می‌تواند همانند خود را بوجود آورد. واحدهایی از این ماده وراثتی از پدر و مادر به فرزندان انتقال می‌یابند. این واحدها دارای ویژگیهای بسیار پایدار بوده و بطور مشخص موجودی را که صاحب آن است، تحت تاثیر قرار می‌دهند. ژنها بر روی […]

ادامه مطلب
کرومزوم زیست فناوران رنا

کروموزم چیست ؟

آشنایی با واژه کروموزم و اجزای ساختمانی آن واژه کروموزم به مفهوم جسم رنگي ، که در سال 1888 بوسيله والدير بکار گرفته شد. هم اکنون اين واژه براي ناميدن رشته‌هاي رنگ‌پذير و قابل مشاهده با ميکروسکوپ‌ هاي نوري بکار مي‌رود که از همانندسازي و نيز بهم پيچيدگي و تابيدگي هر رشته کروماتين اينترفازي در […]

ادامه مطلب

جدیدترین مطالب

Kpn I

آگوست 22, 2019 | بدون دیدگاه

:Origin Isolated from an E.coli strain that carries the cloned Kpn I gene from Klebsiella pneumonia :Concentration 20000, u.a./ml :Recognition site GGTAC/C C/CATGG :Reaction buffer GM-buffer B + BSA, (10mM Tris-HCl (pH 7.6 at 25°C); 10 mM MgCl2; 1mM DTT + 100 μg/ml BSA.) :Storage conditions 10 mM Tris-HCl (pH 7.5); 50 mM NaCl; 0.1mM […]

ادامه مطلب

Hpa II (Msp I)

آگوست 22, 2019 | بدون دیدگاه

:Origin E.coli strain that carries the cloned Hpa II gene from Haemophilus parainfluenzae :Concentration 10000, u.a./ml :Recognition site C/CGG GGC/C :Reaction buffer GM-buffer B, (10mM Tris-HCl (pH 7.6 at 25°C); 10 mM MgCl2; 1mM DTT.) :Storage conditions 10 mM Tris-HCl (pH 7.5); 50 mM NaCl; 0.1mM EDTA; 1 mM DTT; 100 µg/ml BSA; 50% glycerol. […]

ادامه مطلب

Hpa I

آگوست 22, 2019 | بدون دیدگاه

:Origin E.coli strain that carries the cloned Hpa I gene from Haemophilus parainfluenzae :Concentration 5000, u.a./ml :Recognition site GTT/AAC CAA/TTG :Reaction buffer GM-buffer Y, (33mM Tris-acetate (pH 7.9 at 25°C); 10 mM magnesium acetate; 66 mM potassium acetate; 1mM DTT.) :Storage conditions 10 mM Tris-HCl (pH 7.5); 50 mM NaCl; 0.1mM EDTA; 1 mM DTT; 200 […]

ادامه مطلب