مقالات علمی

آشنایی با واژه کروموزم و اجزای ساختمانی آن

مهندسی ژنتیک

ژن ‌درمانی چیست؟

کیت استخراج DNA | تولید مثل

ژن درمانی | ژنتیک |کروموزوم چیست ؟

اصطلاحات رایج در زیست شناسی

ژنتیک | ژن درمانی | میتوز چیست ؟

تقسیم میتوز چیست ؟

اسید آمینه | کارکرد اسید آمینه

کیت استخراج RAN| RNA چیست و ساختمان RAN

تنظیم بیان ژن در یوکاریوتها

ژنتیک | علم ژنتیک

ژنتیک پزشکی و انسانی

ژنتیک | ژنتیک مولکولی

ریبوزوم | تاریخچه ریبوزوم

سیتوپلاسم

آنزیم | تاریخچه آنزیم

بیوشیمی | تاثیر بیوشیمی در کلینیک

نقشه برداری ژنتیکی ژنهای انسان

نقشه برداری فیزیکی ژنهای انسان

همانند سازی ژنتیکی

مشاوره ژنتیکی

ژنتیک و سرطان

ژنتیک | اصطلاحات رایج در علم ژنتیک

ژنتیک | تعادل ژنتیکی

ژن | ژن درمانی

کاربردهای نقشه برداری ژنی

کیت استخراج dna | رنگ آمیزی نوکلوئیدی

کیت استخراج dna | رنگ آمیزی نوکلوئیدی

مشاوره ژنتیک | چرا مشاوره ژنتیک قبل از ازدواج توصیه می شود؟

مشاوره ازدواج | 40 سؤال مهم در خواستگاری

کیت استخراج dna | ژن کلونینگ ( Cloning )

کیت استخراج پلاسمید | پلاسمید چیست ؟

کیت استخراج dna | الکتروفورز DNA

Ecological Genetics

DNA Loading Dyes

RNA Loading Dyes

جهش پذیری و ترمیم DNA

جهش پذیری و ترمیم DNA

وضعیت کنونی درمان بیماری های ژنتیکی

رونویسی در یوکاریوت ها | رونویسی در سیستم‌های یوکاریوتی

سرنخ های ژنتیکی جدید در مورد پارکینسون کشف شد

متیلاسیون DNA و ژنومیک ایمپرینتینگ

هيبريديزاسيون (دورگه سازي) و پلي پلوئيدي

آگروباکتريوم, مکانيسم عمل

سلول های بنیادی

فلوسیتومتری

مقدمه ای بر روش الایزا

مهندسی ژنتیک به زبان ساده

Real Time PCR

ژنهايي که توسط نور تحريک و بيان ميشوند

گياه آرابيدوپسيس يک مدل گياهي

روش استخراج DNA به کمک کیت ایرایزول

RNAlater RNA Stabilization

جداسازی DNA با استفاده از الکتروفورز

تعیین غلظت DNA پس از استخراج

آرتی-پی سی آر (RT-PCR)

استخراج DNA ژنوم گیاهی/ایرازول

کاربردهای pcr

اصول کار Real time pcr/کیت سایبر

همسانه سازی یا کلونینگ

اندونوکلئازهای محدود کننده/آنزیم های برشی

انتقال ژن با ویروس نوترکیب

اثر انگشت DNA چيست ؟

مفهوم و زمینه كاربرد بیونانوتكنولوژی

اختلال ژنتیکی در ازدواج فامیلی

پلی مورفیسم تک نوکلئوتیدی/چندشکلی

پروتئین/ایرایزول

کشت بافت و کاربرد آن

زیست فناوری/ بیوتکنولوژی

آنزیم تک پلیمراز (Taq DNA Polymerase)

واکنش زنجیره ای پلیمراز

اصول کارReal time PCR

در هم آمیختن DNA جانوران یا جانور تراژن

ساخت سلولهای سرطانی!

آگروباکتریوم و کاربرد آن درانتقال ژن

توليد واكسن خوراكي از گياهان ترانس ژن

گياهان ترانس ژن (TP)

ژنتیک و حیوانات تراریخته

تاریخچه تراریختگی یا دستکاری ژنتیکی

ترکیبات PCR و فاکتور های مهم برای یک PCR موفق

تخلیص پروتئین

اصول PCR و کاربردهای آن

RNAi و كاربرد هاي RNAi

عوامل موثر در سرعت رشد باکتریها

محصولات شرکت زیست فناوران رنا

تفاوت کیت ژنتیک رنا ایرانی و خارجی

انقلاب سبز ( دکتر مهدی خزاعی)

چرا بعضی ازافراد مومشکی ریش قرمز هستند

نشانگرهای زیستی میکروRNAنقش مهمی در تشخیص دقیق تر ملانوما داشته اند